1234565467 test@test.ocm

We Do Light

Copenhagen Lighting studio

English

We are a group of lighting designers who work together on different types of lighting projects; from indoor and outdoor architectural lighting to light installations for festivals and events. In every project, collaboration and light are equally important to us.

We strive to understand your needs and transform them into great lighting solutions. The best result is achieved when the lighting is considered in a project from the start. First you must first find out what needs to be done. Then you can answer how it needs to be done.

Good lighting design is an integral part of our built environment. The lighting must enhance the qualities of the surroundings and increase the well-being of the users. Good lighting solutions balance functionality with environmental considerations and aesthetics.

We work to ensure that light creates value in our built environment with functional, flexible and inspiring layers of light. Our knowledge and experience with lighting is based on many years of hands-on experience with lighting, and we can therefore help you with your lighting project from start to finish.

We have many years of experience with lighting in museums and galleries. Check out our projects here.

Dansk

Vi er en gruppe lysdesignere, der arbejder sammen på forskellige typer belysningsprojekter; fra indendørs og udendørs arkitektonisk belysning til lysinstallationer til festivaler og events. I hvert projekt er både samarbejde & lys vigtigt. Vi brænder for begge dele.

Vi bestræber os på at forstå dine behov og omdanne dem til fantastiske belysningsløsninger. Det bedste resultat opnås, når belysningen indtænkes i et projekt fra start. Du skal nemlig først finde ud af, hvad der skal gøres, før du kan svare på, hvordan det skal gøres.

Godt lysdesign er en integreret del af byggeriet. Belysningen skal styrke omgivelsernes kvaliteter og øge brugernes velvære. Gode belysningsløsninger balancerer funktionalitet med miljøhensyn og æstetik.

Vi arbejder for at lyset skal skabe værdi i vores byggede miljø med funktionelle, fleksible og inspirerende lag af lys. Vores viden og erfaring med lys bygger på mange års hands-on erfaring med belysning, og vi kan derfor hjælpe dig med dit belysningsprojekt fra start til slut.

Vi har mange års erfaring med belysning på museer og gallerier. Tjek vores projekter ud her.

Copenhagen  |  Denmark