1234565467 test@test.ocm

Architectural Lighting

English

LIGHT TRANSFORMS SPACES AND SUPPORTS ARCHITECTURE

Architecture and light are inextricably linked. The lighting makes it possible for us to carry out everyday tasks. It affects our ability to concentrate and well-being, and it makes rooms and buildings appear from their best side. We create interplay between daylight and artificial lighting, so you get the most optimal setting.

Many factors come into play to achieve a well-functioning lighting environment. We can help you all the way through the process, from the initial important choices to be made to a finished installation. We are experts when it comes to designing lighting solutions for cultural institutions, office environments and facades.

Regardless of the appearance and age of the building, we can adapt the lighting to the needs of the users and the language of the architecture. The needs can be changing and with the many products on the market today, there are many opportunities to create both adapted and varied lighting.

When we design the lighting, we do so in close dialogue with you and your relevant partners. The process usually involves the development of a lighting design proposal as well as lighting calculations and technical drawings.

Give us a call or send us an email, so we can find out how to help you with your lighting project.

Dansk

LYS SKABER RUM OG UNDERSTØTTER ARKITEKTUREN

Arkitektur og lys hænger uløseligt sammen. Lyset gør det muligt for os at udføre hverdagens gøremål. Det påvirker vores koncentrationsevne og velvære, og det får rum og bygninger til at fremstå fra deres bedste side. Vi skaber sammenspil mellem dagslys og kunstig belysning, så I får de mest optimale rammer.

Mange faktorer spiller ind, når der skal opnås et velfungerende lysmiljø. Vi kan hjælpe Jer hele vejen igennem processen fra de vigtige indledende valg til et færdigt og velfungerende anlæg. Vi er eksperter i at designe belysning til bl.a. kulturinstitutioner, kontormiljøer og facader.

Uanset bygningens udtryk og alder, kan vi tilpasse belysningen til Jeres behov og arkitekturens sprog. Behovene kan være skiftende og med de mange produkter på markedet i dag, er der mange muligheder for at skabe en både tilpasset og varieret belysning, som kan få bygningen og omgivelserne til at fremstå på en ny måde.

Når vi designer belysningen, gør vi det i tæt dialog med dig og dine relevante samarbejdspartnere. Processen involverer som regel udvikling af et belysningsforslag såvel som lysberegninger og tekniske tegninger.

Skriv en mail eller giv os et ring, så vi kan finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig med dit belysningsprojekt.

Gastro Class

Birkerød Bibliotek

Orangeri 

Bakkehuset, Vedbæk

Copenhagen  |  Denmark