1234565467 test@test.ocm

Art | Festivals | Events

English

LIGHT, ART AND LIGHT-ART

We often participate in festivals and various events with light installations, light performances and interdisciplinary collaborations. This gives us the opportunity to cultivate our passion for exploring the potential of light and testing different expressions, materials and techniques. In addition, it is a pleasure to develop projects from scratch with the topics and ideas we are continuously interested in.

We often work together with musicians, dramaturgs, dancers, programmers and other professionals, where we with light create strong narratives and special moods. In this type of projects, the light merges with other forms of artistic expression.
We also develop lighting installations for companies and other private customers, where the light must play a special role in the experience of a room or, for example, the branding of a company.

Write an email or give us a call so we can plan the next great lighting experience together with you.

Dansk

LYS, KUNST OG LYSKUNST

Vi deltager ofte i festivaler og forskellige events med lysinstallationer, lysperformances og tværfaglige samarbejder. Dette giver os mulighed for at dyrke vores passion for at afsøge lysets potentialer og afprøve forskellige udtryk, materialer og teknikker. Derudover er det en fornøjelse at udvikle projekter helt fra bunden med de tematikker og ideer, som vi løbende interesserer os for.

Vi arbejder ofte sammen med musikere, dramaturger, dansere, programmører og andre fagligheder, hvor vi med lyset er med til at skabe stærke fortællinger og særlige stemninger. Lyset smelter i denne type projekter sammen med andre kunstneriske udtryksformer.

Vi udvikler også lysinstallationer til virksomheder og andre private kunder, hvor lyset skal spille en særlig rolle i oplevelsen af et rum eller eksempelvis brandingen af et firma.

Skriv en mail eller ring så vi kan planlægge den næste store lysoplevelse sammen med Jer.

Riff, Raff, Ref

Copenhagen Light Festival 2023

From here to Eternity

Copenhagen Light Festival 2023

Dancing On Water

Copenhagen Light Festival 2023

The Colour Cube

Lumo Light Festival Oulu 2022

SPLIT – Dance performance

Lys & Liv i Birkerød

Copenhagen Light Festival 2021

“Car Park Holiday”

Copenhagen Light Festival 2020

“Take A Look Inside”

New Order - Age of Consent

Sparkling Sound Festival

Nikolaj Kunsthal / CPH Light Festival 2019

“Windows of light”

Roskilde Festival 2016

Copenhagen  |  Denmark