1234565467 test@test.ocm

Kirkebelysning

Dansk

KIRKERUM ER NOGET HELT SÆRLIGT, OG DET SKAL BELYSNINGEN OGSÅ VÆRE

Lyset spiller en vigtig rolle, når der skal skabes særlige stemninger til livets forskellige begivenheder. Vi er eksperter i at finde den helt rigtige balance mellem lys og mørke, og vi forstår at fremhæve særlige bygningsdele og kvaliteter i rummet på subtil vis.

Lyset fra eksisterende lysekroner og andre dekorative armaturer kan suppleres af mindre synlige armaturer, der bidrager til en mere helstøbt oplevelse af rummene og en øget brugsværdi. Vi kan også hjælpe med at sikre lyskvaliteten i de eksisterende armaturer, som skal være af højeste kvalitet uden blænding og andre gener.

Vi renoverer både eksisterende belysningsanlæg og udvikler supplerende belysningsløsninger. Vi kan også tilbyde midlertidige lyssætninger i forbindelse med særlige begivenheder og arrangementer som f.eks. koncerter, talks mv.

Når vi designer belysningen, gør vi det i tæt dialog med dig og dine relevante samarbejdspartnere. Processen involverer som regel udvikling af et belysningsforslag, lysberegninger, lystest på stedet og udarbejdelse af tekniske tegninger.

Skriv en mail eller giv os et ring, så vi kan finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig med at få den helt rigtige belysning til jeres kirke.

English

A CHURCH ROOM IS SOMETHING VERY SPECIAL, AND SO SHOULD THE LIGHTING BE

Light plays an important role when creating special moods for life's various events. We are experts in finding the right balance between light and darkness, and we know how to highlight special building parts and qualities in a subtle way.

The lighting from existing chandeliers and other decorative fixtures can be supplemented by less visible fixtures that contribute to a more holistic experience of the space and increased utility value. We can also help ensure the lighting quality in the existing fixtures, which must be of the highest quality without glare and other disturbing effects.

We renovate both existing lighting systems and develop supplementary lighting solutions. We can also offer temporary lighting in connection with special events and arrangements such as concerts, talks etc.

When we design the lighting, we do so in close dialogue with you and your relevant partners. The process usually involves the development of a lighting proposal, light calculations, light tests on site and preparation of technical drawings.

Write an email or give us a call so we can find out how we can help you get the right lighting for your church.

Belysning til p-plads

Jersie Kirke

Gospel Unlimited

Brorsons Kirke

Thorvaldsens Museum

Bertel Thorvaldsens skulpturer til Vor Frue Kirke

Copenhagen  |  Denmark