1234565467 test@test.ocm

Kirke Belysning

Kirker og andre rum for contemplation invitere til fordybbelse.

Her spiller lys en vigtig rolle i at skabe det rigtige stemning med en fin balance mellem de lyse og mørke og den måde hvordan lyset strejfer et overflade. Lys kan yderlig bruges til at fremhæve særlige bygnings dele og kvaliteter i rummet. Man skal være særdeles opmærksomhed på placering og udseende af armatuer. Et kandilar eller andre ornementerede armatur må gerne ses og de skal gerne lyse op i den bedste lyskvalitet der findes. Samtidig er det vigtig, at man ikke bliver generet af en blændende lyskilde. 

Lyset af disse mere ornementerede armatur kan blive understøttet af skjule lyskilder som er med til skabe helhed i oplevelsen i rummet.
Vi designer lys til kirker og andre rum for kontemplation. Vi gøre det i tæt dialog med vores samarbejds partnere. Der udarbejdes belysningsforslag, lysbereninger og tekniske tegninger. Vi laver både renovering af dele af belysning samt hele nye belysnings anlæg. Vi er passioneret at finde de rigtige løsninger som kreere den rigtige stemning på flere tidspukter af døgnet.

De viste eksampler er fra diverse særlige begivenheder i kirke rum, hvor der var anledning til at bruget farvet lys.

English version

Church Lighting

CHURCHES AND OTHER CONTEMPLATIVE SPACES INVITE INTROSPECTION

Light plays an important role in creating the right atmosphere. We strike a fine balance between light and darkness and use light to accentuate selected features of the building or individual objects in the space.
The lighting of the more ornamental fixtures can be supported by hidden light sources that help create a more holistic experience of the space. Chandeliers and other ornamental fixtures should radiate the finest light quality possible. At the same time, it is important that light sources do not produce glare.
When we design lighting solutions for churches and other contemplative spaces, we engage in dialogue with our collaborators. 

We present lighting proposals, lighting calculations and technical drawings. We offer the renovation of sections of the lighting facilities as well as the total renovation of lighting for the entire space.
Through lighting, we create the desired atmosphere. Different scenarios allow us to easily transform the mood of the space according to the occasions that take place throughout the day. Some images are from special events held in the church space, thus the use of coloured lighting.
We offer a wide range of lighting solutions for churches and other religious spaces, for both interior and exterior lighting.

Copenhagen  |  Denmark