1234565467 test@test.ocm

Custom designed solutions

Dansk

NÅR DEN RIGTIGE LØSNING IKKE EKSISTERER, KAN DEN BYGGES

LED-teknologien giver mange muligheder og stor fleksibilitet. At udvikle unikke løsninger, der passer til dine ønsker, kræver dog også viden og know how. Det har vi.

Vi kan montere eller integrere belysningsarmaturer i for eksempel møbler samt arkitektoniske og landskabelige strukturer. Vi foretager også justeringer af farvetemperatur og lysintensitet, hvilket kan få stor betydning for oplevelsen af et rum. Hermed kan vi skabe eksklusive udtryk, der på subtil vis accentuerer former, strukturer og kvaliteter.

Nogle gange er det selve lyset, der skal tiltrække øjet. Unikke løsninger kan overraske, skabe opmærksomhed og oplevelser, vi husker. Til denne type projekter trækker vi på vores store erfaring og tekniske indsigt, hvor lyset i sig selv ofte er det bærende element.

For at opnå det bedste resultat, er det vigtigt at belysningen tænkes ind så tidligt som muligt i processen. Du bør derfor kontakte en lysdesigner før du kontakter en elektriker.

Når vi designer belysningen, gør vi det i tæt dialog med dig og dine relevante samarbejdspartnere. Processen involverer ofte lys tests, som “proof of concept”som både kan foregå ud hos kunden eller på vores værksted.

Skriv en mail eller giv os et ring, så vi kan finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

English

WHEN THE RIGHT SOLUTION DOESN'T EXIST, IT CAN BE BUILT

LED technology offers many options and great flexibility. However, developing unique solutions that suit your wishes also requires knowledge and know-how. We have that.

We can mount or integrate lighting fixtures into, for example, furniture as well as architectural and landscape structures. We also make adjustments to colour temperature and light intensity, which can have a major impact on the experience of a room. With this, we can create an exclusive expression that subtly accentuates shapes, structures and qualities.

Sometimes it is the light itself that must attract the eye. Unique solutions can surprise, create attention and experiences we remember. For this type of project, we draw on our extensive experience and technical skills, where the lighting itself is often the supporting element.

In order to achieve the best result, it is important that the lighting is considered as early as possible in the process. You should therefore contact a lighting designer before contacting an electrician.

When we design the lighting, we do so in close dialogue with you and your relevant business partners. The process often involves light tests, such as "proof of concept", which can both take place at the customer's place or in our workshop.

Write an email or give us a call so we can find out how we can help you.

Karen Blixen Museum

Babettes Gæstebud

Til udstillingen Silver Tales på Karen Blixen Museum har vi ombygget en ældre lysekrone. Lysekronen gav et meget generelt lys, og der var behov for et mere fokuseret lys på det flot dækkede bord fra Babettes Gæstebud under lysekronen. Vi løste problemet ved at montere 6 stk. mini LED-spots på selve lysekronen, bemalet i samme farve. Alt teknik er skjult i lysekronen. Resultatet er en næsten usynlig tilføjelse af små spots, og et smukt oplyst bord med skinnende sølvbestik.

ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation

Custom designed cloud with dynamic lighting for the exhibition Teleportalen

Museet Enigma åbnede i februar 2023 i København. Til museets børneaktivitetsområde, Teleportalen, har vi designet og produceret lyset. Designerne ProudlyPresent ønskede oprindeligt RGB-lys i installationen Skyen. Vi så muligheden for at videreudvikle installationen og har designet en pixelbaseret løsning med mere end 4500 pixels. Vi udviklede hele installationen med hjælp fra en ekstern programmør. Skyen kan opleves hver dag i Teleportalen.

ENIGMA - Video 1

ENIGMA - Video 2

Vejle Kunstmuseum

Farvetunnel i udstillingen Sanseværk

Til Vejle Kunstmuseums nye oplevelsesunivers, Sanseværk, har vi udviklet en lystunnel. Ideen med Sanseværk er, at publikum kan gå på opdagelse med sanserne i kunstens elementer. I lystunnellen kan små mennesker kravle gennem alle regnbuens farver.

Vejle Kunstmuseum

Farvede Skygger

Farvede Skygger er en ny fast installation på Vejle Kunstmuseum, som demonstrerer, hvilke skyggeeffekter der opstår, når lamper med forskellige farver monteres med lidt afstand. Kunstneren Olafur Eliasson har lavet forskellige installationer på denne måde.

I et meget lille rum har vi skabt stor effekt, og et sted hvor man kan gå på opdagelse i sine egne skygger. Lamperne er programmeret i to farvepaletter, så man skiftevis kan opleve effekten af de farvede skygger med pastelfarver og kraftige primærfarver.

Copenhagen  |  Denmark