1234565467 test@test.ocm

Custom designed solutions

English

WHEN THE RIGHT SOLUTION DOESN'T EXIST, IT CAN BE BUILT

LED technology offers many options and great flexibility. However, developing unique solutions that suit your wishes also requires knowledge and know-how. We have that.

We can mount or integrate lighting fixtures into, for example, furniture as well as architectural and landscape structures. We also make adjustments to colour temperature and light intensity, which can have a major impact on the experience of a room. With this, we can create an exclusive expression that subtly accentuates shapes, structures and qualities.

Sometimes it is the light itself that must attract the eye. Unique solutions can surprise, create attention and experiences we remember. For this type of project, we draw on our extensive experience and technical skills, where the lighting itself is often the supporting element.

In order to achieve the best result, it is important that the lighting is considered as early as possible in the process. You should therefore contact a lighting designer before contacting an electrician.

When we design the lighting, we do so in close dialogue with you and your relevant business partners. The process often involves light tests, such as "proof of concept", which can both take place at the customer's place or in our workshop.

Write an email or give us a call so we can find out how we can help you.

Dansk

NÅR DEN RIGTIGE LØSNING IKKE EKSISTERER, KAN DEN BYGGES

LED-teknologien giver mange muligheder og stor fleksibilitet. At udvikle unikke løsninger, der passer til dine ønsker, kræver dog også viden og know how. Det har vi.

Vi kan montere eller integrere belysningsarmaturer i for eksempel møbler samt arkitektoniske og landskabelige strukturer. Vi foretager også justeringer af farvetemperatur og lysintensitet, hvilket kan få stor betydning for oplevelsen af et rum. Hermed kan vi skabe eksklusive udtryk, der på subtil vis accentuerer former, strukturer og kvaliteter.

Nogle gange er det selve lyset, der skal tiltrække øjet. Unikke løsninger kan overraske, skabe opmærksomhed og oplevelser, vi husker. Til denne type projekter trækker vi på vores store erfaring og tekniske indsigt, hvor lyset i sig selv ofte er det bærende element.

For at opnå det bedste resultat, er det vigtigt at belysningen tænkes ind så tidligt som muligt i processen. Du bør derfor kontakte en lysdesigner før du kontakter en elektriker.

Når vi designer belysningen, gør vi det i tæt dialog med dig og dine relevante samarbejdspartnere. Processen involverer ofte lys tests, som “proof of concept”som både kan foregå ud hos kunden eller på vores værksted.

Skriv en mail eller giv os et ring, så vi kan finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig.

ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation

Teleportalen

Chandelier

Karen Blixen Museum

Farvetunnel i udstillingen Sanseværk

Vejle Kunstmuseum

Copenhagen  |  Denmark