1234565467 test@test.ocm

Museum Lighting

English

A BALANCE BETWEEN EXPERIENCE AND PRESERVATION

Museum lighting must realise the vision of the curator and scenographer in line with the guidelines for the conservation of the objects. At the same time, we must create the best possible visual conditions for the visiting guests. This requires knowledge, good planning and fine-tuning of the lighting on site. That's what we do.

We have more than 15 years of experience with museum lighting and collaborate with recognized museums, galleries and other exhibition venues in Denmark and abroad. We have experience from institutions with high requirements for safety and conservation as well as listed buildings.

Our team of lighting specialists works dedicatedly and precisely with your lighting, so that the content of the exhibition is illuminated in the best possible way. With our expertise, we can reduce the harmful effects of lighting and reach the correct light intensity in relation to light-sensitive materials. At the same time, we ensure coherent exhibition lighting, and underscore an exhibition concept with special lighting solutions.

Daylight management requires expertise. A correct use of daylight improves our experience of both art and the exhibition space and it can potentially reduce the experience of "museum fatigue". With digital tools, we can calculate the amount of daylight and artificial lighting in your room and design the best solution on that basis.

We handle all stages of an exhibition project; light consultancy, light planning, purchase of new fixtures and control systems, installation of lighting in and around exhibitions and everything related to light track systems and display case lighting.

Write an email or give us a call, so we can find out how we can help you with your lighting project.

You can see many more museum projects here.

Dansk

EN BALANCE MELLEM OPLEVELSE OG BEVARING

Museumsbelysning handler om at realisere kuratorens og scenografens vision i tråd med retningslinjerne for bevaring af de udstillede genstande. Samtidig skal vi skabe de bedst mulige visuelle forhold for de besøgende gæster. Dette kræver viden, god planlægning og finjustering af belysningen på stedet. Det er det vi kan.

Vi har over 15 års erfaring med museumsbelysning og samarbejder med anerkendte museer, gallerier og andre udstillingssteder i Danmark og udland. Vi har erfaring med lys til institutioner med høje krav til sikkerhed og bevaring samt lysprojekter i fredede bygninger.

Vores team af belysningsspecialister arbejder dedikeret og præcist med Jeres belysning, så udstillingens genstande belyses bedst muligt. Med vores ekspertise kan vi reducere belysningens skadelige effekter og ramme den korrekte lysintensitet i forhold til lysfølsomme materialer. Samtidig sikrer vi en sammenhængende udstillingsbelysning, og kan videreføre et udstillingskoncept i belysningen med særlige løsninger.

Dagslyshåndtering kræver ekspertise. En korrekt anvendelse af dagslyset forbedrer vores oplevelse af både kunst og udstillingsrum og kan potentielt set reducere oplevelsen af “museum fatigue”. Med digitale redskaber kan vi beregne mængden af dagslys og kunstig belysning i et rum og på den baggrund designe den bedste løsning.

Vi håndterer alle stadier i et udstillingsprojekt; belysningsrådgivning, belysningsplanlægning, indkøb af nye armaturer og styring, etablering af belysning i og omkring udstillinger samt alt relateret til montre- og skinnebelysning.

Skriv en mail eller giv os et ring, så vi kan finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig med jeres kommende udstilling eller ombygning.

Du kan se mange flere museumsprojekter her.

Søfartsmuseet

Venedig – Havets Magt

Dansk Jødisk Museum

Reopening of the Danish Jewish Museum

Søfartsmuseet

Oceanista

Sønderborg Slot

Makabre Mesterværker

Statens Museum for Kunst

Anna Ancher

Glyptoteket

Anne Marie Carl-Nielsen

Den Hirschsprungske Samling

Fremkaldelse – Vilhelm Hammershøi og Valdemar Schønheyder
Photo: Jacob Ljørring

Se flere referencer på:

Copenhagen  |  Denmark