1234565467 test@test.ocm

Retail Lighting

IF YOU WANT TO SELL SOMETHING, THE CUSTOMER NEEDS TO SEE IT

That’s right, but the right retail lighting can do so much more. Unique boutique lighting ensures that your shop stands out. Site-specific lighting attracts attention and sets the right mood.
Great lighting does more than highlighting the merchandise; it also enhances the consumer experience.
We work with you to understand your brand message. Tell us whether you would prefer a space that is dark and moody, or light and airy. How would you like your customers to feel?
This information helps us to create the desired ambience with light.

LED lighting offers countless options. The lighting can be built into furniture, displays or building elements. Light can also be used in combination of semi translucent and reflective materials or coloured light can be used to create just the right atmosphere or create points of interest.
The ceiling illumination makes a big impact on the space. We help you find the right ceiling fixture for your space. We tweak the colour tone, intensity and direction of the lighting until your boutique looks perfect. With precise lighting, not only will your products look appealing, but your customers will also have a great shopping experience.

Dansk version

Koch Køkkener

Kongevejen 340
2840 Holte

Optikerne på Værnedamsvej

Værnedamsvej 12
1619 København

Retail Lighting

Vil man sælge noget så skal kunden kunne se noget.

Ja, men lyset kan så meget mere. Den rigtige butiks belysnings sørger for at butikken træder frem på bedst mulige måde. Lyset bruges til skabe fokus og stemning.
At bruge en lysdessigner til at lave butiks belysning er, at invitere en specialist ind som kender til alle finesser og muligheder der med lys.
Led-lys har gives næsten uendlige muligheder. Lyset kan indbygget, overflader kan lyser op, og ved at lyse gennem foreskellige materialer kan der laves stemningfyldte og farverige omgivelser.

Et vigtig valg er selvfølgelig også hvilken loftarmaturer der skal bruges, og market et overfyld men billige og dyre produkter. Vi sørger for at finde der rigtige armaturer som opfylder de specification som vil laver sammen med jer. Vi er også med i opsætning og fokussering af lyset. Det sidste er meget vigtig da netop den precise justering af både intensitet, retning og evt farve eller farve tone af lyset sørger for at det ikke er bare noget lys så kunden kan se noget, men at det er en fantastisk oplevelse at være i butikken.

Vi hjælper gerne med jeres næste butiks projekt.

Copenhagen  |  Denmark